Ongoing Free Physical Therapy Services for the Danaoanons.

Dakong kalipay sa atong mga kaigsoonan nga nabalik ang libre nga Physical Therapy Sessions, dakong pasalamat kang Dr. Chris Tan ug sa iyang team.

Ang LGU Danao, gipanguluhan ni Mayor Jose Cepedoza, kaabag ang atong Rural Health Unit naningkamot nga makahatag ug holistic ug rehabilitative nga serbisyong panglawas kanatong mga lumulupyo sa Danao.

Ang atong Physical Therapy Services available twice a month.

🔸️Every 1st Tuesday ; and

🔸️Every 3rd tuesday of the Month

Benefits of Physical Therapy

(Source: Medical News Today)

Depending on the reason for treatment, the benefits of physical therapy may include:

-pain management with reduced need for opioids

-avoiding surgery

-improved mobility and movement

-recovery from injury or trauma

-recovery from stroke or paralysis

-fall prevention

-improved balance

-management of age-related medical problems